Skupina KOMTERM

Skupina KOMTERM dnes představuje standardní holdingový model uspořádání v němž mateřská společnost vlastní výrobní majetek a má potřebné personální vybavení pro strategické plánování a řízení celé skupiny. Vlastní výkon jednotlivých klíčových činností ve  výrobě a prodeji je prováděn prostřednictvím dceřiných společností s regionální působností.

KOMTERM, a.s.

Společnost KOMTERM, a.s. se během roku 2012  připravovala ke změně řízení organizačních jednotek skupiny KOMTERM, která vstoupila v platnost 1.1.2013. Provedené změny mají dva základní cíle. Tím prvním je rozložení rizika při fatálním neúspěchu některého klíčového projektu společnosti. Tím druhým je významné zvýšení odpovědnosti a pravomocí jednotlivým společnostem skupiny KOMTERM za výsledky jejich hospodaření. Více v tiskové zprávě.

Zobrazit více

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Vznikl v roce 2005 a působí na celém území Česka, kde zajišťuje komplexní energetické služby včetně dodávek zejména tepelné energie pro široké spektrum zákazníků.

Zobrazit více

KOMTERM Morava, s.r.o.

Vznikl v roce 2008, kdy byla do skupiny KOMTERM začleněna společnost Energetika TATRA, a.s. a působí na celém území Moravy, zajišťuje dodávku energií zejména pro aglomeraci Kopřivnice.

Zobrazit více

KOMTERM Slovensko, a.s.

Spoločnosť KOMTERM Slovensko, a.s. pôsobí na celom území Slovenska už viac ako 10 rokov. Zaoberá sa výrobou, rozvodom a dodávkou energií odberateľom v priemyselných zónach a domácnostiach.

Zobrazit více

KOMTERM energy, s.r.o.

Od 1. ledna 2011 zahájila svoji činnost společnost KOMTERM energy. Smyslem založení této dceřiné společností je vyčlenit vysoce specializované činnosti a zvýšit tak kvalitu i odbornost při zajišťování poskytovaných služeb. Dosáhnout co nejlepších dodavatelských podmínek při pořizování energií a s tím souvisejících činností tak, aby se mateřská firma mohla plně soustředit na své hlavní zaměření, tj. provoz a správu energetických zařízení.

Zobrazit více

KOMTERM energy SK, s.r.o.

Od 1.januára 2012 zahájila svoju činnosť spoločnosť KOMTERM energy SK, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou KOMTERM, a.s.

Zobrazit více

SUBLIMA CZ, s.r.o.

Patří k jednomu ze dvou dominantních výrobců impregnovaných dřevěných výrobků na českém trhu. Technologií tlakové impregnace vyrábíme především pražce pro železnici, sloupy a palisády.

Zobrazit více

KG Energo s.r.o.

Společnost KG Energo s.r.o. provozuje výtopnu ve Františkových Lázních.

Zajišťuje:
- dodávky páry pro město a hotely
- dodávky teplé vody pro sídliště

Zobrazit více

KI Energo, s.r.o.

Nový impulz pro moderní energetiky

B&W technologie

- kotel na černé uhlí v bílém prostředí

Zobrazit více

VOTOP, s.r.o.

Výstavba, rekonstrukce a servis plynových zařízení, potrubních rozvodů, výměníkových stanic a malých bytových kotelen.

Zobrazit více