Provoz energetických zařízení

Široká škála produktů zahrnujících činnosti spojené s provozem a servisem energetických zařízení, technologického zařízení budov a prováděním měření a regulace. Jedná se o komplet činností spojených s provozem kotelny.

Základní informace
FAQ
Poptávka
Reference
Základní informace
FAQ
Poptávka
Reference
 • Komfort servis

  Produkt KOMFORT SERVIS je hlavním a nejrozšířenějším produktem ve společnosti KOMTERM, a.s., který tvoří základ pro všechny navazující produkty. Koncepčnost produktu ocení především zákazníci, kteří vyžadují vysoký standard obsluhy a optimalizace provozu tepelného zdroje nebo technologií TZB, který je mimo jiné garantován celoročním nepřetržitým připojením na nonstop dispečink skupiny KOMTERM.
  Koncepce produktu KOMFORT SERVIS je založena na zabezpečení provozu tepelných zdrojů a provozu technologických celků TZB s principem dálkového monitoringu a řízení technologických procesů prostřednictvím centrálního dispečinku. Tímto způsobem je možné provozně zabezpečit velké množství tepelných zdrojů bez nutnosti fyzické přítomnosti pracovníků obsluhy. Výhodou je okamžité provedení zásahu v případě poruchy zařízení prostřednictvím mobilních servisních techniků.

  Produkt zahrnuje:

  • Obsluhu a celoroční nepřetržitý provoz souboru technologických zařízení
  • Připojení na technologický dispečink
  • Odstraňování zjištěných závad a poruch vzniklých na souboru zařízení
  • Zajišťování revizí, kontrol a odborných prohlídek v souladu s platnou legislativou
  • Provádění preventivních prohlídek a provozní údržbu
  • Provádění pravidelných odečtů energií
  • Správu agendy spojené s provozem technologických zařízení (např. emise, evidence odběrů energií)
  • Komunikaci se zákazníky prostřednictvím zákaznického centra

  Komunikátor

  Produkt KOMUNIKÁTOR slouží zákazníkům jako podpora ve formě HELPDESK, který zajišťuje nepřetržitou službu pro technologická zařízení v rozsahu možnosti provedení havarijního zásahu po zavolání na dispečink. Cena je stanovena paušálně ročně a zajišťuje službu dispečinku. Každý jednotlivý zásah je následně účtován dle ceníku servisních výkonů.

  Produkt zahrnuje:

  • Nonstop havarijní službu na zavolání
  • Provádění havarijních oprav na vyžádání
  • Zajišťování revizí, kontrol a odborných prohlídek v souladu s platnou legislativou

  Kompakt správa budov

  Produkt KOMPAKT SPRÁVA BUDOV je komplexním produktem, který pro zákazníky v plném rozsahu zajišťuje problematiku provozování technologických zařízení budov (TZB) v hotelích, nemocnicích, školách, výrobních podnicích, nákupních centrech a v budovách administrativního charakteru. Rozsahem poskytované služby je zabezpečení provozu technologických celků TZB jak ve formě trvalé přítomnosti technického personálu, tak ve spojení částečné přítomnosti technického personálu s monitoringem zařízení TZB pomocí připojení na nonstop dispečink skupiny KOMTERM.

  Produkt zahrnuje:

  • Stálou nebo částečnou přítomnost technického personálu a celoroční nepřetržitý provoz souboru technologických zařízení budov
  • Odstraňování zjištěných závad a poruch vzniklých na souboru zařízení
  • Zajišťování revizí, kontrol a odborných prohlídek v souladu s platnou legislativou
  • Provádění preventivních prohlídek a provozní údržby
  • Provádění pravidelných odečtů energií
  • Správu agendy spojené s provozem technologických zařízení (např. emise, evidence odběrů energií)
  • Zabezpečení provozu ostatních technologií objektů (výtahy, odpady atd.)
  • Komunikaci se zákazníky prostřednictvím zákaznického centra
  • Připojení na technologický dispečink

  schéma provoz energetických zařízení

 • Je společnost KOMTERM schopna zabezpečit provoz tepelných zdrojů nebo technologií po celé ČR?

  ANO, společnost KOMTERM je schopna zabezpečit provoz teplených zdrojů nejen po celé České i Slovenské republice.

  Co získám trvalým monitoringem zdroje a připojením na dispečink KOMTERM?

  Získáte garanci on-line změn v požadovaných parametrech, např. změn v časových programech, změn v otopných křivkách apod., okamžitou a přesnou identifikaci závady, provedení servisních zásahů nejpozději do 2 hodin od zjištění závady a v neposlední řadě optimalizaci provozních nákladů.

  Zajistíte kompletní vedení správní agendy (tzn. záznamy o revizích, zkouškách a měření)?

  Správní agendu v běžném roce vede naše společnost a předává jednou ročně jako ucelený soubor kontaktní osobě zákazníka. Kromě toho jsou na vyžádání zákazníka průběžně zasílány kopie jednotlivých zpráv způsobem, který si určí.

  Co znamená variantní limit nákladů, např. materiálu?

  Maximální finanční limit jedné opravy včetně materiálu si zákazník stanoví ve smlouvě. Materiál nebo služba potřebná k opravě nebo údržbě, která danou částku přesahuje, se zákazníkovi přeúčtovává.

 • Spojíme se s Vámi a vytvoříme nabídku na míru Vašim potřebám, stačí vyplnit nezbytné údaje:

   kW
   m3/t