Prodej energií

Naprosto dominantním z pohledu obratu společnosti je prodej energií. Zde se koncentrují činnosti související s nákupem, výrobou, distribucí a prodejem energie konečným zákazníkům. Hlavní zastoupení zde má prodej tepla.

Základní informace
FAQ
Poptávka
Ceníky
Reference
Dokumenty
Základní informace
FAQ
Poptávka
Ceníky
Reference
Dokumenty
 • Prodejem energií se rozumí dodávky z vlastního nebo pronajatého výrobního (distribučního) zařízení zákazníkovi.

  Produkty

  • Tepelná energie
  • Elektrická energie
  • Chlad
  • Stlačený vzduch

  Prodej energií zahrnuje

  • Provoz souvisejících technologických zařízení
  • Pravidelné servisní kontroly
  • Periodické revize a zákonné kontroly zařízení
  • Pravidelné odečty energií
  • Nákup a prodej energií
  • Údržbu a opravy technologií včetně materiálu
  • Administrativní agendy

  Výhody služby prodej energií

  • Výrazné snížení ceny dodávaného tepla díky celkovému objemu nakupovaných energií a dlouhodobým kontraktům skupiny KOMTERM s jejich dodavateli
  • Přenesení odpovědnosti za plnění veškerých povinností vůči dodavateli energií na skupinu KOMTERM
  • Jednání se zákazníky prostřednictvím zákaznického centra skupiny KOMTERM
  • Průhledná kalkulace a kontrolní systém tvorby ceny tepla
  • Osobní přístup, energetické poradenství a činnost energetika pro každý zdroj tepla 

  Funkce služby prodej energií

  • Energetický controlling - informace o provozu zařízení a spotřebě energií formou pravidelného hlášení
  • Energetické poradenství - vyhodnocování spotřeb energií na zdroji a předkládání návrhů vedoucích ke zvýšení účinnosti zdroje
  • Zákaznický portál - přijímání a vyřizování požadavků zákazníků, koncentrace informací o provozních stavech, spotřebě energií a nákladech na ně

  Kalkulace

  Pro kalkulaci ceny tepla používáme v souladu s legislativními podmínkami ERÚ dvousložkovou cenu tepla, která zahrnuje:

  • Proměnná složka (Kč/GJ) - náklady na vstupní energie
  • Pevná složka (Kč/GJ) - provozní náklady, nájemné

  Zákazníkovi je garantována cena tepla po dobu platnosti smlouvy.

  Dvousložková cena tepla

 • Jak bude účtována dodávka tepla a jaká je smluvní garance ceny tepla?

  Cena tepla bude účtována ve dvousložkové ceně (dodavatel není motivován dodat co nejvíce tepla kvůli dosažení zisku). Cena tepla se změní pouze v případě změny ceny vstupních energií a výrobní náklady meziročně pouze o inflační koeficient.

  Jaké tepelné zdroje jsou pro nabízenou službu PRODEJ TEPLA vhodné?

  Jakékoli plynové kotelny a centrální zdroje tepla od výkonu cca 50 kW, zejména tepelné zdroje či topné soustavy výrobních podniků, nemocnic, škol, bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, objektů ve správě městských částí a obecních úřadů či objektů soukromých vlastníků.

  Jaké podklady jsou nutné pro předložení nabídkové kalkulace na PRODEJ TEPLA?

  • Podklady pro zpracování kalkulace ceny plynu (proměnná složka ceny tepla).
  • Údaje o spotřebě plynu za předcházející rok a údaj o denní rezervované kapacitě plynu.
  • Podklady pro zpracování kalkulace provozního zajištění zdroje tepla (pevná složka ceny tepla).
  • Krátká prohlídka technologie tepelného zdroje popřípadě souvisejících technologií. Nabídkovou kalkulaci lze též předložit na základě poskytnuté technické zprávy nebo projektové dokumentace.

  Jaké jsou podmínky pro poskytnutí služby PRODEJ TEPLA?

  • Převedení nákupu energií (zemního plynu) na společnost KOMTERM, a.s.
  • KOMTERM provede všechny potřebné úkony s převodem zemního plynu, popřípadě i elektrické energie, na základě plné moci.
  • Smlouva o nájmu nebytových prostor a technologického zařízení tepelného zdroje.
  • Ve smyslu Energetického zákona lze teplo prodávat pouze z vlastních či pronajatých technologií.
  • Smlouva na prodej tepla - předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat teplo odběrateli v dohodnutých parametrech a v souladu s ustanovením Energetického zákona a závazek odběratele je platit za dodávku tepla sjednanou cenu.
 • Spojíme se s Vámi a vytvoříme nabídku na míru Vašim potřebám, stačí vyplnit nezbytné údaje:

   kW
   m3/t