Energetický management

Cílem energetického managementu je poskytovat vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované formě pro manažerské rozhodování.

Základní informace
FAQ
Poptávka
Základní informace
FAQ
Poptávka
 • Energetický management zahrnuje

  • Analýzu technologického zařízení
  • Zpracování cílového konceptu
  • Zpracování projektové dokumentace osazení měřidel a jejich komunikace
  • Realizaci osazení měřidel a napojení do technologického informačního systému skupiny KOMTERM
  • Vizualizaci dat dle cílového konceptu a zajištění přístupu k nim přes webový portál
  • Garanci za pravdivost, aktuálnost, bezpečnost, dostupnost a archivaci zpracovávaných dat
  • Servis instalovaných měřidel
  • Analytickou podporu pro interpretaci získaných dat
  • Návrh technických opatření úsporného charakteru

  Výhody energetického managementu

  • Investice do instalace měřidel je hrazena skupinou KOMTERM a splácena formou poskytované služby
  • KOMTERM garantuje správnost topologie měření, a tím i dosažené výsledky
  • KOMTERM poskytuje data zpracovaná v agregované podobě pro manažerské potřeby
  • Zákazník nepotřebuje žádný personál pro správu měřidel, informačního systému, serverů, SW, zálohování a vyhodnocování naměřených dat

  Funkce energetického managementu

  • Technický controlling - vyhodnocení energetické náročnosti na výrobek, produkt, objekt, středisko dle požadavků zákazníka v různých časových osách
  • Normovaná energetická náročnost - stanovení normované spotřeby a porovnávání naměřených dat s touto spotřebou
  • Hodnocení výroby - sledování vytížení výroby a porovnávání s maximální kapacitou
  • Rozúčtování a fakturace - zpracování podkladů pro fakturaci jiným subjektům za jednotlivé energie
  • Odběrové diagramy - vyhodnocení skutečných odběrů a jejich porovnání s nasmlouvanými tarify

   

  Schéma energetického managementu

 • Jaké výhody nám může přinést energetický management (EM) a sledování energetické náročnosti?

  Nikdo nepochybuje, že kvalitní účetnictví a controlling jsou prvkem dobrého hospodaření. Problém nastává, když jsou materie, či media obtížněji měřitelná a tak převoditelná do účetních jednotek.
  Proto kvalitní měření energie a vyhodnocení vztahu naměřených údajů a výsledků ke konkrétní činnosti je důležitým nástrojem řízení.
  Zavedení EM tak výrazným způsobem přispěje k odhalení provozních rezerv v úsporách energie, k dodržování technologické kázně a tím i zajištění kvality výsledného produktu.

  Proč zavedení energetického managementu svěřit externí firmě?

  Měření energií a zejména efektivní zpracování naměřených údajů je oborem, ve kterém se zhodnocují znalosti řady specialistů: energetika, projektování, přenos dat, zpracování a archivace dat, znalosti web aplikací, matematické zpracování naměřených údajů a analýza výsledků.
  Není efektivní, aby i velká společnost zaměstnávala tolik odborníků vedle své hlavní činnosti. Zajistit pro ně dostatek projektů, na kterých by získali zkušenosti k dalšímu využití, vede ke změně zaměření firmy.
  Proto je výhodnější soustředit se na definici zadání, ke které jsou potřebné důkladné znalosti výrobních technologií, jejich parametrizace a otázky spojené s energetickou náročností svěřit specializované firmě.

  V čem je výhodný koncept společnosti KOMTERM umožňující využití energetického managementu jako služby?

  Klient nemusí zaměstnávat tým specialistů a nemusí si pořizovat složitá zařízení z vlastních investičních prostředků. I údržba měřicích soustav je náročná na znalosti a prostředky.
  Je výhodnější, když celou soustavu pořídí specializovaná firma, udržuje ji a klientovi poskytuje vybrané soubory dat přes web aplikaci. Řídící pracovníci klienta se mohou soustředit na firemní zaměření a k jeho úspěšnému řízení jen využívat poskytnutá data. Úhrada za vynaložené investiční prostředky a průběžnou službu se provádí pravidelnými splátkami.

  Může klient v průběhu trvání smlouvy o zajištění energetického managementu ukončit její platnost?

  Každou smlouvou lze měnit dodatky, včetně jejího ukončení. Klient může měnit své výrobní technologie, topologii sledovaných energetických center apod. V těchto případech lze pomocí dodatků měnit smlouvu a upravovat původně sjednaný koncept.
  V případě zrušení služby musí klient uhradit zůstatkovou hodnotu měřící a přenosové soustavy. Výše této úhrady je závislá na délce předchozího využívání energetické služby.

 • Spojíme se s Vámi a vytvoříme nabídku na míru Vašim potřebám, stačí vyplnit nezbytné údaje:

   kW
   m3/t