Energetický kontrakt

Specifickým rysem energetického kontraktu je investice skupiny KOMTERM do modernizace pronajatého majetku, která je následně splácena v ceně dodávané energie.

Základní informace
FAQ
Poptávka
Základní informace
FAQ
Poptávka
 • Energetický kontrakt zahrnuje

  • Modernizaci technologie
  • Optimalizaci výrobních nákladů
  • Finanční službu
  • Provoz souvisejících technologických zařízení
  • Pravidelné servisní kontroly
  • Periodické revize a zákonné kontroly zařízení
  • Pravidelné odečty měřidel spotřeby energií
  • Nákup a prodej energií
  • Údržbu a opravy technologií
  • Administrativní agendy
  • Energetické poradenství
  • Kontrolu a udržování tepelné pohody

  Produkt je určen pro zákazníky, kteří stojí před nutností modernizovat své energetické hospodářství nebo zajistit energetické potřeby u nových objektů a nechtějí do této oblasti investovat vlastní prostředky.

  Výhody energetického kontraktu

  • Ušetřené finanční prostředky může investovat do rozvoje svého podnikání
  • Průhledná kalkulace ceny dodávané energie umožňuje dlouhodobé plánování nákladů
  • Zákazník nepotřebuje odborný personál pro oblast energetiky, která je legislativně složitá a není jeho předmětem podnikání

  Výroba a rozvod tepla

  Energetický kontrakt v podmínkách skupiny KOMTERM představuje dodávku energie z výrobního nebo rozvodného zařízení pronajatého od zákazníka. Podpůrnými činnostmi jsou:

  • Provoz souvisejících technologických zařízení
  • Pravidelné servisní kontroly
  • Periodické revize a zákonné kontroly zařízení
  • Pravidelné odečty měřidel spotřeby energií
  • Nákup a prodej energií
  • Údržba a opravy technologií
  • Administrativní agendy
 • Kdy je vhodné uvažovat o energetickém kontraktu (EC)?

  V zásadě vždy, když nechci svoje energetické zařízení prodat a na jeho modernizaci nemám nebo nechci použít vlastní peníze. Jedním z významných impulsů mnoha našich klientů byla situace, kdy náhle musí dodávat teplo i jiným odběratelům než jen pro vlastní potřebu. Toto nastává např. vstupem nových subjektů do území, které historicky vzniklo jako jeden celek např. průmyslové areály. V té chvíli se majitel energetické infrastruktury stává podnikatelem v energetice s licencovanou činností. To má za následek zvýšení požadavků na kvalitu služeb a ta je většinou spojena s investicemi. A to by měl být spouštěcí moment pro hledání odborně zdatného partnera.

  Proč je pro mne výhodné využít finančních služeb vaší společnosti? Zaručíte mi snížení nákladů na energie a provoz, pokud využiji váš produkt k modernizaci technologií?

  Jednání s jedním dodavatelem je zárukou komplexnosti nabízených služeb, počínaje návrhem technického řešení, vyprojektováním, výstavbou TZB, provozem zařízení a konče dodávkou energií. Záruka úspor je garantována smlouvou. Náklady jsou pravidelně vyhodnocovány a předkládány zákazníkovi.

 • Spojíme se s Vámi a vytvoříme nabídku na míru Vašim potřebám, stačí vyplnit nezbytné údaje:

   kW
   m3/t