Produkty a služby

Prodej energií

Naprosto dominantním z pohledu obratu společnosti je prodej energií. Zde se koncentrují činnosti související s nákupem, výrobou, distribucí a prodejem energie konečným zákazníkům. Hlavní zastoupení zde má prodej tepla.

Zobrazit více

Provoz energetických zařízení

Široká škála produktů zahrnujících činnosti spojené s provozem a servisem energetických zařízení, technologického zařízení budov a prováděním měření a regulace. Jedná se o komplet činností spojených s provozem kotelny.

Zobrazit více

Energetický management

Cílem energetického managementu je poskytovat vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované formě pro manažerské rozhodování.

Zobrazit více

Energetický kontrakt

Specifickým rysem energetického kontraktu je investice skupiny KOMTERM do modernizace pronajatého majetku, která je následně splácena v ceně dodávané energie.

Zobrazit více

Energetický kontrakt - spalování multiprachu

Základní charakteristikou tohoto kontraktu je model BUILD-OWN-OPERATE, kde odběratel splácí investici formou odebraného tepla a elektrické energie.

Zobrazit více