Rodinná firma KOMTERM - přední poskytovatel energetických služeb a energetického poradenství na českém a slovenském trhu. 
Naši zákazníci:  

 • průmyslové a výrobní podniky
 • nemocnice, školy, bytová družstva
 • majitelé samostatných objektů či městských zdrojů tepla

Cíl: optimalizace jejich energetických potřeb

Vnímáme požadavky a příležitosti trhu. Je pro nás výzvou být partnerem svým zákazníkům a přinášet úsporná řešení a komplexní služby související s provozem tepelných zdrojů.

 

 • Prodej energií

  Naprosto dominantním z pohledu obratu společnosti je prodej energií. Zde se koncentrují činnosti související s nákupem, výrobou, distribucí a prodejem energie konečným zákazníkům. Hlavní zastoupení zde má prodej tepla.

 • Provoz energetických zařízení

  Široká škála produktů zahrnujících činnosti spojené s provozem a servisem energetických zařízení, technologického zařízení budov a prováděním měření a regulace. Jedná se o komplet činností spojených s provozem kotelny.

 • Energetický management

  Cílem energetického managementu je poskytovat vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované formě pro manažerské rozhodování.

 • Energetický kontrakt

  Specifickým rysem energetického kontraktu je investice skupiny KOMTERM do modernizace pronajatého majetku, která je následně splácena v ceně dodávané energie.

 • Energetický kontrakt - spalování multiprachu

  Základní charakteristikou tohoto kontraktu je model BUILD-OWN-OPERATE, kde odběratel splácí investici formou odebraného tepla a elektrické energie.